San bằng thiếu lâm tự ( 19/19 tập) US lồng tiếng


 
Đạo diễn – Chỉ đạo võ thuật: Viên Hòa Bình
Thể loại: Võ thuật
Số tập: 20
Sản xuất: 1998 – Trung Quốc
Đơn vị sản xuất: Công ty điện ảnh Trung Quốc và Công ty quảng cáo Wan Hao Đôn Hoàng Bắc Kinh phối hợp sản xuất
Diễn viên:
Phàn Thiếu Hoàng – Lý Thế Dân
Ngô Kinh – Tiểu Hổ
Chu Ân – Vương công chúa (con gái Vương Thế Sung)
Tiền Tiểu Hào – Vương Nhân Tắc
Lưu Tuyết Hoa -
Vu Hải – Đàm Tông
Phan Hảo Hảo –
Vương Quần – Chí Thao

Nội dung:
Tần Vương Lý Thế Dân tức là Đường Thái Tông sau này được phái sang do thám thính tại vùng đất do Vương Thế Sung làm chủ. Dưới sự cai trị của bạo quân Vương Thế Sung cùng cánh tay phải của hắn Vương Nhân Tắc, người dân sống rất khổ cực. Hoàng huynh của Thế Dân âm mưu hãm hại hoàng đệ tranh giành ngôi báu nên cố tình lộ tin tức cho họ Vương. Vương Nhân Tắc cho người lùng bắt Lý Thế Dân.
Cha con Tiểu Hổ tìm cách giúp thái tử Thế Dân trốn thoát. Vương Nhân Tắc cho quân cày nát ngôi làng tìm bắt Lý Thế Dân. Cha Tiểu Hổ mất mạng, Tiểu Hổ và Lý Thế Dân trốn thoát đến Thiếu Lâm Tự. Tiểu Hổ quyết tâm bái sư Thiếu Lâm để báo thù cho cha. Để được học võ, Tiểu Hổ chấp nhận làm hòa thượng, nhưng cậu lại đem lòng yêu mến cô gái chăn dê sống gần chùa.
Lý Thế Dân tình cờ gặp con gái Vương Thế Sung, đã đem lòng yêu con gái kẻ thù. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của 13 vị tăng nhân Thiếu Lâm, Lý Thế Dân đã tiêu diệt được bè lũ Vương Nhân Tắc. Công chúa vì đạo hiếu với cha, xin tha chết cho Vương Thế Sung. Nàng quyết định xuất gia chứ không theo Lý Thế Dân về triều.
San bằng thiếu lâm tự-01A
San bằng thiếu lâm tự-01B
San bằng thiếu lâm tự-01C
San bằng thiếu lâm tự-01D

San bằng thiếu lâm tự-02A
San bằng thiếu lâm tự-02B
San bằng thiếu lâm tự-02C
San bằng thiếu lâm tự-02D

San bằng thiếu lâm tự-03A
San bằng thiếu lâm tự-03B
San bằng thiếu lâm tự-03C
San bằng thiếu lâm tự-03D

San bằng thiếu lâm tự-04A
San bằng thiếu lâm tự-04B
San bằng thiếu lâm tự-04C
San bằng thiếu lâm tự-04D

San bằng thiếu lâm tự-05A
San bằng thiếu lâm tự-05B
San bằng thiếu lâm tự-05C
San bằng thiếu lâm tự-05D

San bằng thiếu lâm tự-06A
San bằng thiếu lâm tự-06B
San bằng thiếu lâm tự-06C
San bằng thiếu lâm tự-06D

San bằng thiếu lâm tự-07A
San bằng thiếu lâm tự-07B
San bằng thiếu lâm tự-07C
San bằng thiếu lâm tự-07D

San bằng thiếu lâm tự-08A
San bằng thiếu lâm tự-08B
San bằng thiếu lâm tự-08C
San bằng thiếu lâm tự-08D

San bằng thiếu lâm tự-09A
San bằng thiếu lâm tự-09B
San bằng thiếu lâm tự-09C
San bằng thiếu lâm tự-09D

San bằng thiếu lâm tự-10A
San bằng thiếu lâm tự-10B
San bằng thiếu lâm tự-10C
San bằng thiếu lâm tự-10D

San bằng thiếu lâm tự-11A
San bằng thiếu lâm tự-11B
San bằng thiếu lâm tự-11C
San bằng thiếu lâm tự-11D

San bằng thiếu lâm tự-12A
San bằng thiếu lâm tự-12B
San bằng thiếu lâm tự-12C
San bằng thiếu lâm tự-12D

San bằng thiếu lâm tự-13A
San bằng thiếu lâm tự-13B
San bằng thiếu lâm tự-13C
San bằng thiếu lâm tự-13D

San bằng thiếu lâm tự-14A
San bằng thiếu lâm tự-14B
San bằng thiếu lâm tự-14C
San bằng thiếu lâm tự-14D

San bằng thiếu lâm tự-15A
San bằng thiếu lâm tự-15B
San bằng thiếu lâm tự-15C
San bằng thiếu lâm tự-15D

San bằng thiếu lâm tự-16A
San bằng thiếu lâm tự-16B
San bằng thiếu lâm tự-16C
San bằng thiếu lâm tự-16D

San bằng thiếu lâm tự-17A
San bằng thiếu lâm tự-17B
San bằng thiếu lâm tự-17C
San bằng thiếu lâm tự-17D

San bằng thiếu lâm tự-18A
San bằng thiếu lâm tự-18B
San bằng thiếu lâm tự-18C
San bằng thiếu lâm tự-18D

San bằng thiếu lâm tự-19A
San bằng thiếu lâm tự-19B
San bằng thiếu lâm tự-19C
San bằng thiếu lâm tự-19D


:dl:

Mã:
http://hotfile.com/dl/101071655/47eb..._01_0.VOB.html
http://hotfile.com/dl/101072075/bd35...1.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101072534/0954...1.VOB.002.html
http://hotfile.com/dl/101072883/6e2e...1.VOB.003.html
http://hotfile.com/dl/101073223/c025...1.VOB.004.html
http://hotfile.com/dl/101073474/58ed...1.VOB.005.html
http://hotfile.com/dl/101073510/2e8f...1.VOB.006.html
http://hotfile.com/dl/101073926/66e4...2.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101074137/fd84...2.VOB.002.html
http://hotfile.com/dl/101074454/f307...2.VOB.003.html
http://hotfile.com/dl/101074711/5bac...2.VOB.004.html
http://hotfile.com/dl/101075006/4852...2.VOB.005.html
http://hotfile.com/dl/101075043/5f19...2.VOB.006.html
http://hotfile.com/dl/101075358/2b28...3.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101075675/7af1...3.VOB.002.html
http://hotfile.com/dl/101075936/ccd2...3.VOB.003.html
http://hotfile.com/dl/101076249/a0eb...3.VOB.004.html
http://hotfile.com/dl/101076493/377d...3.VOB.005.html
http://hotfile.com/dl/101076664/45c3...3.VOB.006.html
http://hotfile.com/dl/101077031/9a95...4.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101077337/1db4...4.VOB.002.html
http://hotfile.com/dl/101077654/fb73...4.VOB.003.html
http://hotfile.com/dl/101078321/4022...4.VOB.004.html
http://hotfile.com/dl/101078671/e063...4.VOB.005.html
http://hotfile.com/dl/101078704/395b...4.VOB.006.html
http://hotfile.com/dl/101079011/3f4a...5.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101079068/7b37...5.VOB.002.html
http://hotfile.com/dl/101079125/fd5f..._02_0.VOB.html
http://hotfile.com/dl/101079410/a0ca...1.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101079734/e597...1.VOB.002.html
http://hotfile.com/dl/101080113/5053...1.VOB.003.html
http://hotfile.com/dl/101080462/e585...1.VOB.004.html
http://hotfile.com/dl/101080854/db88...1.VOB.005.html
http://hotfile.com/dl/101080893/0f80...1.VOB.006.html
http://hotfile.com/dl/101081280/bee9...2.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101081680/a249...2.VOB.002.html
http://hotfile.com/dl/101081999/4228...2.VOB.003.html
http://hotfile.com/dl/101082333/a8a6...2.VOB.004.html
http://hotfile.com/dl/101082726/f7b6...2.VOB.005.html
http://hotfile.com/dl/101082778/b2d4...2.VOB.006.html
http://hotfile.com/dl/101083149/f6d4...3.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101083479/75d8...3.VOB.002.html
http://hotfile.com/dl/101083728/c9e2...3.VOB.003.html
http://hotfile.com/dl/101085140/74f6...3.VOB.004.html
http://hotfile.com/dl/101085452/df03...3.VOB.005.html
http://hotfile.com/dl/101085524/9d02...3.VOB.006.html
http://hotfile.com/dl/101085830/651e...4.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101086202/9081...4.VOB.002.html
http://hotfile.com/dl/101086632/5597...4.VOB.003.html
http://hotfile.com/dl/101087004/3c94...4.VOB.004.html
http://hotfile.com/dl/101087441/3023...4.VOB.005.html
http://hotfile.com/dl/101087481/7fac...4.VOB.006.html
http://hotfile.com/dl/101087852/1e5b...5.VOB.001.html
http://hotfile.com/dl/101087885/fbcb...5.VOB.002.html

 
Return-lên đầu trang Copyright © 2010 | bản quyền bởi vantuodecca